“จีน” เปิดแผนปฏิบัติการ 5 ปี เชื่อม “ดิจิทัล+อุตสาหกรรม”

© Matichon ภาพประกอบข่าว “จีน” จากเดิมที่อาศัยความได้เปรียบด้านแรงงานในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม แต่ปัจจุบันจีนกำลังเร่งเปลี่ยนเกมในการยัง...

Source: