ลองอีกครั้งก็ไม่ลังเล! ทดสอบรอบสอง SUZUKI XL7 CROSSOVER 7 SEAT

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีอัตราภาษีรถยนต์อย่างโหด ทำให้ผู้คนในประเทศแห่งนี้ต้องซื้อรถราคาแพงกว่าชาวบ้าน แต่ได้คุณภาพไม่สมกับราคาที่ต้องจ...

Source: