ถูกและดี! ส่อง 10 ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าสุดน่ารักในยุโรป

เมื่อมีสถานีชาร์จไฟมากขึ้น แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพมากพอในการวิ่งทางไกล และได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาครัฐ รถไฟฟ้าในยุโรปเริ่มได้ร...

Source: